Betoprime

Silikatinis gruntas  fasadams
  • Pagerina paviršiaus atsparumą drėgmei
  • Suformuoja tolygiai įgeriantį paviršių
  • Labai geras vandens garų pralaidumas
  • Sustiprina silpną paviršių
  • Puikiai sukimba su paviršiumi
004-betoprime_1469800991-eee1482946c6d597e262246e76f2d315.png

Gaminio savybės:
Silikatinis gruntas Betoprime pasižymi labai gera adhezija,leidžia paviršiaus drėgmei išeiti į išorę ir neleidžia drėgmei skerbtis į  paviršių. Giliai įsiskverbia į paviršių ir  jį sutvirtina. Naudojant kartu su Betopaint, Betocout, Betocryl, Facade dažais užtikrina ilgalaikę paviršiaus apsaugą nuo atmosferos poveikio.

Pritaikymas:
Mineraliniams paviršiams lauke, pavyzdžiui, gyvenamųjų, viešų ir pramoninių pastatų fasadams ir cokoliams. Naujiems ir anksčiau vandeniniais dažais dažytais cementinio tinko, kalkinio tinko, betoniniai ir lengvojo betono paviršiai, taip pat pluoštinio cemento plokštės. Vidaus patalpose, kur reikalinga apsauga nuo drėgmės. Taip pat tinka plytų impregnavimui, betoninių grindų impregnavimui nuo dulkių

Rišiklis:
Stiroakrilas / Silikatas

Išeiga (vienam sluoksniui):
10-12 m2/l – lygiam paviršiui; 4-6 m2/l – struktūriniam paviršiui

Spalva:
Dažus galima naudoti baltus arba suteikti pastelinę spalvą pagal RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.

Darbo įrankiai:
Bespalvis.

Džiūvimo laikas:
Po 1 -2val. – nelimpa liečiant. Po 2-4 val. – galima perdažyti. (kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vandeniu. 

Sandėliavimas:
Saugokite nuo užšalimo!

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
12%

Tankis: 
1kg/l.

Pakuotės: 
5L, 20L.

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Naujus betono paviršius galima dažyti tik po pirmo šildymo sezono, t.y. po to, kai išgaruoja drėgmės perteklius ir betonas tampa pralaidus šilumai. Naujai tinkuotus paviršius dažyti galima tik jiems pilnai sukietėjus, t.y. po 1-2 mėn. Nuvalykite dulkes, purvą, druskas, atplaišas ir kitus nešvarumus stipria vandens srove ar plieniniu šepečiu. Dumblių ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite tam skirtu  valikliu pagal gamintojo nurodytas instrukcijas. Paviršiaus nelygumus ir mažus įtrūkimus užglaistykite tinkamu cemento mišiniu arba kalkių ir cemento skiediniu. Norėdami pagerinti adheziją, nuvalykite nuo betono cemento klijus, o prieš gruntavimą ant betono paviršiaus susidariusį blizgantį sluoksnį pašlifuokite smėliasraute ar plieniniu šepečiu.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuo paviršiaus pašalinkite atsilupusius, suskilusius, besikreiduojančius dažus, nestabilią dekoratyvinę dangą ar pan. smėliasraute, armatūros plieniniu šepečiu ar aukšto slėgio plovikliu. Bet kokius organinius dažus visiškai pašalinkite smėliasraute, plieniniu šepečiu ar nuplaukite aukštu slėgiu. Atidenkite betono ar tinko paviršiuje esančius plyšius, nuo metalines pašalinkite rudis ir uždažykite antikoroziniais dažais. Visi paviršiaus defektai turi būti pataisyti laikantis statybinių medžiagų specifikacijų. Paviršiaus nelygumus ir mažus įtrūkimus užglaistykite tinkamu cemento mišiniu arba kalkių ir cemento skiediniu. Dumblių ar pelėsių paveiktus paviršius nuvalykite  tam skirtu valikliu.

Paviršius turi buti sausas, švarus ir tvirtas.  Oro temperatūra tarp +5 °C ir +28 °C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%. Nedažykite prie labai aukštos temperatūros ar tiesioginių saulės spindulių.

Gruntas „Betoprime“ yra paruoštas naudoti. Prieš gruntavimą  gerai išmaišykite. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. 

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Atsargiai.  Dirgina odą. Smarkiai dirgina akis. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai skalauti. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Skalauti toliau. Jei akių dirginimas nesiliauja: kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] &2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <30 g/l (A/h subkategorija, 30 g/l).

 

Saugokite nuo užšalimo!  

Parašykite mums!

Atgal