Effekt Grund

Gruntiniai  dažai medienai
  • Nenutekantys tirpikliniai gruntavimo dažai vidaus darbams
  • Tvirtai sukimba su pagrindu
  • Tinka ir sunkiai apdorojamiems paviršiams
  • Lengvai  ir gerai dengia
  • Gerai išsilieja
packshot_effektgrund_grundfaerg_vit_10-copy_1469028028-c632aef818972ae5067895ed9f43a971.png

Gaminio savybės:
Effekt Grund  yra stipriai su pagrindu sukimbantys tiksotropiniai,tirpikliniai gruntavimo dažai vidaus darbams.Pasižymi geru sukibimu su  mediniais, metaliniais, keraminiais, laminuotais paviršiais. Gruntavimo dažai palengvina dažymą net tokių sunkiai apdorojamų paviršių, kaip keraminės plytelės, pramoniniu būdu dažytas arba lakuotas paviršius, senas klijiniais,kreidiniais ar kalkiniais dažais dažytas paviršius. Suvienodina pagrindo įgeriamumą ir padidina dažyto paviršiaus atsparumą trynimui. 

Pritaikymas:
Vidaus darbams – baldams, durims, mediniams rėmams, lentjuostėms, palangėms,virtuvės spintelėms, taip pat sienoms ir luboms sausose patalpose. Nauji ir anksčiau dažyti mediniai paviršiai, medienos plaušų ir medienos drožlių plokštės, keraminės plytelės, stiklas, laminatas, PVC, pramoniniu būdu dažyti ir lakuoti paviršiai, tinkuoti ir betoniniai paviršiai.. Taip pat tinka gruntavimui tekstilinių tapetų, šlifuoto matinio laminato,  plytelių ir gamyklose dažytų paviršių.

Rišiklis:
Alkido derva.

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°):
Matiniai

Išeiga (vienam sluoksniui):
5-10 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva:
Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.  

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015” arba 0,330 - 0,380 mm

Džiūvimo laikas:
Po 4 - 6val. – nelimpa liečiant. Po 12 - 24val. – galima perdažyti. (kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
40%

Tankis: 
1,20 kg/l.

Pakuotės: 
1L, 3L.

Techninių duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas, neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Stipriai užterštam paviršiui naudokite ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Anksčiau dažytas paviršius: Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių galima pirmiausia pašiurkštinti švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Aštrius medinių paviršių kraštus šlifuodami suapvalinkite. 

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +10...25°C (rekomenduojama +18±2°C),sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo skiediklis gali išgaruoti per greitai, todėl gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja.

GRUNTAVIMAS. Gruntiniai dažai Effekt  Grund  yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Medinius paviršius gruntuokite „Effekt  Grund“ gruntu atskiestu vaitspiritu (iki 10-20% tūrio). Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Padenkita dar vienu neskiestu „Effekt  Grund“ gruntu. Prieš dengiant „Effekt  Grund“ gruntu mineralinį paviršių reikia patikrinti, ar pagrindas yra neutralus (paviršiaus rūgštingumas turi būti pH< 8).  Tankius, mažai įgeriančius paviršius, kaip antai – laminatą, PVC, keramines plyteles, taip pat anksčiau dažytus arba lakuotus medinius paviršius gruntuokite neskiestais dažais.  Nugruntuotą paviršių galima pradėti dažyti tik tada, kai iš paviršiaus visiškai išgaruoja organinis tirpiklis. Kad grunto sluoksnis būtų stipresnis, papildomai padenkite paviršių vienu neskiestų gruntavimo dažų „Effekt  Grund“ sluoksniu. Kalkiniais ir kreidiniais dažais dažytiems paviršiams į dažus „Master Base“ įpilkite 40–50% vaitspirito, klijiniais dažais dažytiems paviršiams – 20–30% vaitspirito. Gipsinį tinką gruntuokite dažų „Effekt  Grund“ ir vaitspirito mišiniu, paruoštu santykiu 1:1

DAŽYMAS. Prieš dažydami palaukite, kol grunto sluoksnis tinkamai išdžius. Dažykite tinkamais alkidiniais, akriliniais.  

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu. 

Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia, kreiptis į gydytoją. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. 

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME. Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <300 g/l (A/d subkategorija, 300 g/l).

 

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.
Parašykite mums!

Atgal