Proper - dažai

Proper

Baldų, fasadų, terasų aliejus

  • Sudėtyje yra  kinmedžio aliejaus
  • Išryškina natūralų medienos grožį
  • Gerai įsigeria į medieną nepalikdama plėvelės
  • Apsaugo medieną nuo drėgmės ir purvo
  • Apsaugo medieną nuo grybinių ydų, pamėlimavimo
  • Apsaugo mediena nuo atmosferos poveikio ir UV spindulių
  • Sumažina medienos skilinėjimą
018-proper_1469530907-961175b0c6092c8b3ef3ef2882f9169d.png

Gaminio savybės:
Proper  yra tirpiklinis silikonalkidinis skaidrius, pigmentuojamas aliejus, į kurio sudėtį įeina kinmedžio aliejus. Pagamintas remiantis absoliučiai moderniausiais šiuolaikinės chemijos pasiekimais. Silikonalkidinės dervos pasižymi aukščiausiu atsparumu UV spinduliams iš visų žinomų alkidinių dervų, o kinmedžio aliejus( Tung-Tree oil) pasižymi dideliu skvarbumu ir ypač geru atsparumu vandeniui. Į sudėtį įeinantys biocidai DCOIT saugo paviršių nuo grybelių ir pelėsių formavimosi. Visi komponentai kombinuoti su naujausia nano-technologija ir tai padeda išlaikyti stabilią spalvą. Alyva saugo medieną nuo skylinėjimo, pamėlynavimo, pelėsių. Labai giliai įsiskverbia į paviršių, todėl tinka tiko medienai ar kitokioms kietoms ar sunkiai apdailinamoms egzotinėms medienos rūšims.Tai taip pat yra gera alternatyva rąstinių namų apdailai, kai nenorim matomo dažų ar lako sluoksnio. Medienos tekstūra išlieka matoma.

Pritaikymas:
Naujai ir anksčiau apsauginiu gruntu arba apsaugine alyva padengtai spygliuočių medienai (pušies, eglės, kedro, maumedžio), giliai įmirkytai medienai ir kietesnių rūšių medienai – terasoms, laiptams, sodo baldams, pertvaroms, fasadams (taip pat rąstiniams) ir kitiems lauke esantiems paviršiams alyvuoti.

Rišiklis:
Silikonalkydinės, alkydinės ir kinmedžio aliejus.

Išeiga (vienam sluoksniui):
4-7m2 /l - pjautinei medienai; 7-12 m2 /l - obliuotai.

Spalva:
Aliejų galima spalvinti pagal Ral, NCS,  Trox, Coltex ir kt. skaidrių medienos spalvynus.

Darbo įrankiai:
Denkite teptuku, audiniu arba kempine.

Džiūvimo laikas:
Po 4-6 val. – nelimpa liečiant, po 12-24 val. – galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes.  

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį:
45 %

Tankis:
0,80-0,90 kg/l.

Pakuotės:
1L;3L;10L

 Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medienos paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius. Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių  valikliu, perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste. Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone.

Anksčiau dažytas paviršius: Seniau alyva dengto paviršiaus, kad  alyva geriau įsigertų į medieną, šiurkščiu šepečiu  pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį. Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu, švitriniu popieriumi), terminiu būdu (karštu oru, infraraudonaisiais spinduliais) arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį vėliau padengus medieną alyva.

Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...25 °C (rekomend. +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, alyva gali blogai įsigerti į paviršių. Venkite alyvuoti paviršių, jei po alyvavimo artimiausias 6 valandas gali būti kritulių arba iškristi rasa.

Gaminys yra paruoštas naudoti. Prieš pradėdami paviršių alyvuoti, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Alyva geriausiai apsaugo medinį paviršių, kai alyvuojama teptuku.Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta. Alyvuojant kietą medieną (maumedžio, kedro ir kt.)  pirmam sluoksniui alyvą  galima atskiesti vaitspiritu (10-20% tūrio), galutinį sluoksnį alyvuokite  neskiesta alyva. Denkite paviršių tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Ypač kruopščiai reikia apdoroti tuos plotus, kurie yra dažnai veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Kad viso paviršiaus atspalvis būtų tolygus, apdorojant didesnį plotą, rekomenduojama iš karto viename inde sumaišyti reikiamą gaminio kiekį.Kruopščiai apdorojus lentų galus, žymiai padidėja medienos atsparumas drėgmei. Kadangi apsaugine medienos alyva padengto paviršiaus galutinis atspalvis priklauso nuo medienos rūšies, prieš alyvuojant didesnius plotus, rekomenduojama išbandyti alyvą ant tokios pat rūšies medienos ir įsitikinti, ar atspalvis tikrai tinka.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu.

Vėliau suteptas alyvuoto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

Atsargiai gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines.Stengtis neįkvėpti garų. Savaiminio užsidegimo pavojus! Likučius, užterštas atliekas ir alyva suteptus audinius reikia sudėti į ugniai atsparų indą su vandeniu ir vėliau sunaikinti.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME, 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <700 g/l (A/f subkategorija, 700 g/l).
Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.
Parašykite mums!

Atgal