Oljebets

Tirpiklinė plonasluoksnė medienos lazūra

  • Sudaro pusiau matinį paviršių
  • Įvairiems mediniams paviršiams lauke
  • Išryškina natūralią medienos tekstūrą
  • Apsaugo medieną nuo drėgmės ir UV poveikio
  • Apsaugo nuo grybelio ir miltligės atsiradimo
  • Gerai dengia ir greitai džiūsta 

Gaminio savybės:
Oljebets  paruošta naudoti medinių paviršių apsaugos priemonė. Gaminio sudėtyje yra veikliųjų medžiagų IPBC, OIT ir Diurone neleidžiančių plisti pelėsiams ir dumbliams, ir veiksmingai saugo paviršių nuo atmosferos poveikio, atstumia vandenį. Išryškina natūralią medienos tekstūrą. Rekomenduojama naudoti kartu su apsauginiu medienos Grund I Klassisk gruntu.

Pritaikymas:
Naujiems ir anksčiau medienos apsaugos priemonėmis apdorotiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, stoginėms, apkalams, rąstiniams paviršiams, duryms, langams, tvoroms,medienos masyvo konstrukcijoms ir kt.  Obliuotos ar pjautinės medienos paviršiams lauke ir viduje. Tinka termiškai apdorotai medienai.

Rišiklis:
Alkidas/akrilas

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°):
Matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui):
5-8m2 /l - pjautai medienai; 7-12 m2 /l - obliuotai medienai ir rąstams.

Spalva:
Bespalvis. Priemonę galima spalvinti pagal Trox, Coltex ir kt. skaidrių medienos spalvynus. Nuo UV spindulių poveikio apsaugo tik spalvinta priemonė. Galutinė spalva išryškėja tik paviršiui nudžiūvus ir labai priklauso nuo medienos rūšies bei dengimo būdo.

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku, voleliu.

Džiūvimo laikas:
Po 4 val. – nelimpa liečiant. Po 12val. – galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje – 2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti sekantį kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį:
~22 - 25%

Tankis: 
1.01 kg/l.

Pakuotės: 
1L; 3L, 10L.

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybelio (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18% drėgnumo. Nuvalykite dulkes, purvą ir kitus nešvarumus. Riebaluotus ir purvinus paviršius nuplaukite plovikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Apipelijusius, grybelio pažeistus plotus nuplaukite  valikliu, nuplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste).Šviežią medieną kuo anksčiau nugruntuokite „Grund I Klassisk Grundolja“ gruntu. Paviršių gruntuoti pradėkite kuo anksčiau. Delsiant apdoroti paviršių, kai medieną ilgai veikia nepalankios oro sąlygos, priemonė į medinį paviršių įsigers prasčiau. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo. Lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis ir kabėmis.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuvalykite senų dažų likučius gremžtuku arba plieniniu šepečiu. Nuplaukite paviršių plovikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Pelėsio paveiktus paviršius nuplaukite valikliu, perskalaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Neapdorotus medienos paviršius nugruntuokite“ Grund I Klassisk Grundolja“ gruntu. Ypač kruopščiai apdorokite medinių lentų galus – įmirkykite juos iki įsotinimo. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medinį paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone. 

Oro ir paviršiaus temperatūra dažant turi būti +8...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40…80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui gaminys gali blogai įsigerti į paviršių. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių. Atidžiai apdorojus medinių lentų galus žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.

Prieš naudojimą „Oljebets “  labai gerai išmaišykite, nuolat pamaišykite darbo metu. Gaminys yra paruoštas naudoti, skiesti jo nereikia. Geriausia paviršiaus apsauga užtikrinama kai paviršius dengiamas teptuku. Denkite 2 sluoksnius teptuku ar voleliu  medienos rašto kryptimi. Anksčiau „Oljebets“ padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio. Kiekvienas kitas apdailos sluoksnis atspalvį daro tamsesnį, blizgesnį ir patvaresnį.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu.

Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nuvalytą paviršių perplaukite švariu vandeniu.

Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją . Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. Stegtis neįkvėti garų. Mūvėti tinkamas pirštines. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba išberia : kreiptis į gydytoją.. 

Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME, 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL- 3-ONE. Gali sukelti alerginę reakciją. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose ˂700g/l(A/f  subkategorija) 700g/l.

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

Parašykite mums!

Atgal