Orient Kinesisk Träolja

Kiniška medienos alyva
  • Sudėtyje yra 85% Tungo riešutų aliejaus
  • Pradėtas naudoti daugiau kaip prieš 1000 metų
  • Išryškina natūralų medienos grožį
  • Gerai įsigeria į medieną nepalikdama plėvelės
  • Apsaugo medieną nuo drėgmės ir purvo
  • Apsaugo medieną nuo grybinių ydų, pamėlimavimo
  • Apsaugo mediena nuo atmosferos poveikio
  • Sumažina medienos skilinėjimą
007-orient_1469007788-13aa305103fe4cb9368da64084525c05.png

Gaminio savybės:
Kinesisk Traolja yra klasikinis “kiniškas aliejus”, turintis labai didelį sausųjų liekanų kiekį. Šis produktas pagamintas iš kinmedžio( tung-tree) aliejaus. Išskirtinė kiniško aliejaus savybė yra ta, kad jo molekulių dydis yra gerokai mažesnis nei kitų analogiškų aliejų, o tai leidžia labai gerai prasiskverbti į medieną. Išskirtinai gilaus įsiskverbimo savybė atveria plataus panaudojimo galimybes, pvz.: tinka kaip dulkių surišėjas ant įvairių tipų paviršių, suteikia plytoms, plytelėms ar akmeniniams paviršiams naują blizgesį. 

Pritaikymas:
Naujai ir anksčiau alyva padengtai pušies, eglės, kedro, maumedžio medienai, giliai įmirkytiems paviršiams ir kietesnių rūšių medienai, sodo baldams, durims, langams, pertvaroms ir kitiems lauke esantiems paviršiams apdoroti.

Rišiklis:
Tung aliejus/alkidas/sėmenų aliejus

Išeiga (vienam sluoksniui):
4-10 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva:
Bespalvis.

Darbo įrankiai:
Denkite teptuku, audiniu arba kempine.

Džiūvimo laikas:
Po 4 - 6val. – nelimpa liečiant. Po 12 - 24val. – galima perdažyti. (kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
45%

Tankis: 
0.80 - 0.90 kg/l.

Atsparumas chemikalams:
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais.

Pakuotės: 
1L, 3L, 10L.

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medienos paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Suteptą paviršių rekomenduojama valyti sausu šepečiu. Stipriai prilipusias dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu, paskui perplaukite paviršių švariu vandeniu ir prieš dažydami palaukite, kol jis išdžius. Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Paskui nuplaukite paviršių  valikliu, perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius. Nuo šakų pašalinkite sakus (mechaniškai arba vaitspiritu sudrėkinta šluoste). Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio. Kad alyva geriau įsigertų, sakingą medieną (maumedžio, kedro ir kt.) pirmiausia reikia nuplauti plovikliu. Medines lentas rekomenduojama tvirtinti cinkuotomis vinimis arba kabėmis. Jei naudojamos iš anksto neapdorotos metalinės detalės, prieš dengiant medienos paviršių, jas reikia atskirai padengti antikorozine priemone. 

Anksčiau dažytas paviršius: Seniau alyva dengto paviršiaus, kad  alyva geriau įsigertų į medieną, šiurkščiu šepečiu  pašalinkite nuo paviršiaus seną atšokusį medienos apsaugos priemonės sluoksnį ir suirusį arba papilkėjusį medienos sluoksnį. Visiškai pašalinkite seną dažų (aliejinių, alkidinių arba lateksinių) sluoksnį mechaniniu būdu (gremžtuku, šiurkščiu šepečiu)arba cheminiu būdu (dažų šalinimo priemone). Tai, padengus medieną apsaugos priemone, užtikrins tolygų paviršiaus atspalvį. 

Paviršius turi buti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 18%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.  Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, į paviršių gali blogai įsigerti.

Gaminys yra paruoštas naudoti. Prieš pradėdami paviršių alyvuoti, ir retkarčiais vėliau, darbo eigoje, alyvą kruopščiai išmaišykite. Padenkite paviršių keliais apsauginės medienos alyvos sluoksniais taip, kad mediena būtų įsotinta. Alyvuojant kietą medieną (maumedžio, kedro ir kt.)  pirmam sluoksniui alyvą  galima atskiesti vaitspiritu (10-20% tūrio), galutinį sluoksnį alyvuokite  neskiesta alyva. Tepkite išilgai medienos plaušų tolygiu sluoksniu. Ypač atidžiai reikia apdoroti tuos paviršius, kurie yra nuolat veikiami vandens ir (arba) saulės spindulių.  Atidžiai apdorojus medinių lentų galus, žymiai padidėja jų atsparumas drėgmei.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu. 

Praėjus 1 mėnesiui po dažymo, paviršių galima valyti minkšta, drėgna šluoste arba kempine, sudrėkinta neutraliu valymo priemonės tirpalu (pH 6-8). Jei paviršius labai suteptas, valykite su silpnu šarminiu valikliu (pH 8-10) sudrėkinta kempine ar šluoste, perplaukite vandeniu. Normaliomis sąlygomis dažytas paviršius galutinai sutvirtėja tik po mėnesio, todėl iki tol ant jo nedėkite sunkių daiktų, o valykite reikia labai atsargiai. Tuo atveju, jei reikia paviršių pavalyti anksčiau minėto termino, rekomenduojamas lengvas valymas švelniu šepečiu ar drėgna šluoste.

Atsargiai. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines.Stengtis neįkvėpti garų. Savaiminio užsidegimo pavojus! Likučius, užterštas atliekas ir alyva suteptus audinius reikia sudėti į ugniai atsparų indą su vandeniu ir vėliau sunaikinti.

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 4,5-DICHLORO-2-OCTYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <700 g/l (A/f subkategorija, 700 g/l).

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.
Parašykite mums!

Atgal