Röde orm

Raudoni medienos dažai
  • Sudaro matinį paviršių
  • Įvairiems mediniams paviršiams lauke
  • Atstumia purvą ir drėgmę
  • Atsparūs klimato sąlygoms ir UV spinduliams
  • Apsaugo nuo pelėsio atsiradimo
  • Gerai dengia ir greitai džiūsta
016-rodfarg_1470132483-df62aa532f014b6ef18cbf811e73c96f.png

Gaminio savybės:
Röde orm yra  atmosferos poveikiui atsparūs vandeniniai medienos dažai. Padengia medieną  vandenį ir nešvarumus atstumiančia plėvele, apsaugo nuo pelėsio. Dažų danga leidžia judėti drėgmei iš medienos.

Pritaikymas:
Nauji ir dažyti pjautinės  medienos paviršiai lauke, mediniai fasadai ir pertvaros, tvoros, lentjuostės, ir pan. 

Rišiklis:
Virtas sėmenų aliejus

Blizgumas:
matiniai

Išeiga (vienam sluoksniui):
3 m2 /l - pjautinei medienai. Rekomenduojama du sluoksniai.

Spalva:
Raudona.

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku ar šepečiu 

Džiūvimo laikas:
Po 1 val. – nelimpa liečiant, po 4 val. – galima perdažyti (prie +23 °С, santykinis oro drėgnumas 50%). Oro drėgnumas ir temperatūra gali stipriai įtakoti džiūvimo laiką.

Įrankių valymas ir skiediklis:
Nuo dažymo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Sandėliavimas:
Saugokite nuo užšalimo!

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
60%

Tankis: 
1,25 kg/l.

Pakuotės: 
0,9 L; 2,7 L; 9,0 L.

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Apdorojamas medinis paviršius turi būti sausas (ne didesnio kaip 18% drėgnio), švarus ir nepažeistas grybinių ydų (puvinio, pelėsio ir pamėlynavimo). Stipriai užterštam paviršiui (dulkėms, riebalams ir suodžiams pašalinti) naudokite tam skirtą ploviklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Pelėsiui  ir organiniams teršalams pašalinti naudokite tam skirtą valiklį, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Paviršių nugruntuokite 1  dažų „Röde orm“ sluoksniu, atskiesti švariu vandeniu iki 20 % tūrio. Pirmą kartą dažant, dažai gali nedngti  varžtų ar vinių galvučių, sakų šerdžių ir smalingų vietų. Šie paviršiai gali būti pašiurkštinti su šiurkščiu švitriniu popieriumi. Jei dažai atsisluoksniuotų, nušveiskite visas atsisluoksniavusias daleles ir vėl dažykite teptuku ar  šepečiu, naudodami 10% atskiestus švariu vadeniu dažus.

Anksčiau dažytas paviršius: Seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinkite gremžtuku, švitriniu popieriumi arba metaliniu šepečiu. Nepatartina medienos valyti tokiais būdais, kurie gali ją pažeisti (pvz., smėliasraute). Nuvalykite dulkes, nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti. Seniau nudažytus arba iki grynos medienos nuvalytus paviršius nugruntuokite 1 sluoksniu  dažais „Röde orm“ , atskiesti švariu vandeniu iki 20 % tūrio. 

Dažymo metu ir dažams džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Negalima dažyti šaltu, drėgnu (lietus, rūkas, rasa), taip pat vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių. Jei per artimiausias 4 valandas po dažymo gali pradėti lyti arba iškristi rasa, dažyti geriau nepradėti.

Dažai „Röde orm“ yra paruošti naudoti. Prieš dažymą juos gerai išmaišykite. Paviršių dažykite 2 dažų „Röde orm“ sluoksniais. Jei reikia, pirmam sluoksniui dažus galima atskiesti švariu vandeniu (iki 10 % tūrio), galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Medinį paviršių geriausia dažyti teptuku arba plačiu šepečiu.

Nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu.

Nešvarų paviršių valykite švariu vandeniu arba neutraliais valikliais. Valikliu nuvalytą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių (pvz., alkoholio). Paviršių rekomenduojama plauti šiltu vandeniu, nes karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę ir apsunkinti valymą. Valykite minkštu šepečiu arba kempine.

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Saugoti kad, nepatektų į aplinką. Mūvėti tinkamas pirštines.

Sudėtyje yra: 5-chlor-2-metil-4- isothiasolin-3-onas ir metilo 2H-izotiazol-3-onas (3:1), 1,2-benzisotiazolio-3 (2H) -onas. Gali sukelti alergiją susilietus su oda. Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus. Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose ˂130g/l(A/d subkategorija) 130g/l.

Saugokite nuo užšalimo!  

Parašykite mums!

Atgal