Värn

  • Savaime  išsilyginantis antikorozinis metalo gruntas
  • Gerai sukimba su pagrindu
  • Vidaus  ir išorės  darbams
013-varn_1469003628-5853319c2c605d2ec359fa79ff6a18f6.png

Gaminio savybės:
Värn yra antikorozinis uretano alkido gruntas,  skirtas metalo gruntavimui ir apsaugai nuo rūdžių. Sudėtyje yra aktyvus antikorozinis ingridientas cinko fostatas. Produktas yra skirtas geležies ir plieno paviršių, taip pat lengvojo metalo ir cinkuotos skardos gruntavimui, prieš dažant metalo dažais.Lengvai dažomas, gerai dengiantis ir sukimbantis su paviršiumi,  vidaus ir išorės darbams.

Pritaikymas: 
Gruntas  skirtas  naujiems ir seniems metalo paviršiams, nuo kurių nuvalytos rūdys ir seni dažai, gruntuoti prieš dažant  metalo paviršius. Plieninėms konstrukcijoms, metaliniams stulpams, pertvaroms, durims, vartams,  turėklams, laiptams, lietvamzdžiams ir latakams, metaliniams sodo baldams, parkų ir žaidimų aikštelių inventoriui, metaliniams rezervuarams ir talpykloms, radiatoriams, metalinių tvorų konstrukcijoms. 

Rišiklis:
Uretano alkidas

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°):
Matinis

Išeiga (vienam sluoksniui):
7-10 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva:
Pilka.  

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Beorio purkštuvo antgalio dydis 0,013" - 0,018" arba 0,330 - 0,460 mm

Džiūvimo laikas:
Po 1 val. – nelimpa liečiant. Po 2 - 3val. – galima perdažyti. Po 24val. paviršius sukietėja ir jį galima eksploatuoti. (kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10-20% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
52%

Tankis: 
1,40 kg/l.

Atsparumas chemikalams:
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliams ir silpniems tirpikliams (vaitspiritas).

Pakuotės: 
1L; 3L.

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Kad paviršius būtų gerai nudažytas, svarbiausia jį kruopščiai paruošti! Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus, nepadengtas druskomis, rūdimis ir neriebaluotas. Labai purviną ir riebaluotą paviršių nuvalykite tirpikliniu valikliu , gerai perplaukite švariu vandeniu, palaukite, kol nudžius. Nešvarumus galima pašalinti  ir plieniniu šepečiu ar smėliasrove. Ant paviršiaus esantį valcavimo sluoksnį arba atšokusias rūdis pašalinkite gremžtuku, plieniniu šepečiu arba smėliasrove. Reikalingas paviršiaus nuvalymo lygis priklauso nuo aplinkos agresyvumo ir turi atitikti galiojančius standartus. Valant metalinį paviršių plieniniu šepečiu, paprastai reikia pasiekti lygį St2, o valant smėliasrove – Sa2½.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuvalykite senų dažų likučius, dulkes, rūdis ir purvą. Riebaluotus ir purvinus paviršius nuplaukite valikliu, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Kad gruntas geriau sukibtų su paviršiumi, senus, blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Atšokusius arba silpnai su paviršiumi sukibusius senus dažus pašalinkite mechaniškai. Metalo paviršius nugruntuokite antikoroziniu „Värn“ gruntu.

Oro ir paviršiaus temperatūra lakuojant turi būti +10...25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis 40…80 % (rekomend.65 %). Nepatartina dažyti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes dėl intensyvaus skiediklio garavimo gali susiformuoti nelygi ir nekokybiška dažų plėvelė.

Gruntas „Värn“  paruoštas naudoti. Prieš naudojimą  reikia kruopščiai išmaišyti. Nuvalytą paviršių pradėkite gruntuoti iš karto (patikrinkite,ar jis yra sausas!), kad nesusiformuotų naujas rūdžių sluoksnis. Stipriai rūdžių pažeistą, šiurkštų paviršių atlikus jo paruošimo darbus (pašalinus rūdis ir nuvalius) reikia nugruntuoti „Värn“ gruntu atskiestu vaispiritu (iki 20% tūrio). Antras grunto sluoksnis dengiamas neskiestas. Gruntuojant reikia gerai padengti visą apdorojamą paviršių. Denkite voleliu, teptuku ar purkštuvu(atskiesti vaispiritu 10-20% tūrio). Norint užtikrinti ilgaamžę dangą, parinkite patikimus viršutinio sluoksnio dažus (pavyzdžiui, Storm Uteakrylat, Effekt, Dimension ir kita).

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu. 

Dažytą paviršių plaukite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) plovikliu. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių ploviklių ir kietų šepečių.

Atsargiai. Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. 

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME.Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).
Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

 

Parašykite mums!

Atgal