Dimension - dažai

Dimension

Grindų dažai
  • Skirti vidutiniškai intensyviai eksploatuojamoms grindims
  • Labai atsparūs drėgmei
  • Elastinga plėvelė
  • Suformuoja ilgaamžį paviršių
  • Galima tonuoti įvairiais atspalviais
  • Gerai sukimba su pagrindu
  • Vidaus  ir išorės darbams
  • Neblunka ir negeltonuoja
packshot_dimension_golvfaerg_a-bas_90_1469028981-0ce73ee1d390a2ea6ac787a4fb7aba74.png

Gaminio savybės: 
Lengvai dažomi, gerai dengiantys ir sukimbantys uretano alkido grindų dažai vidaus patalpoms. Padengia paviršių elastinga, atsparia vidutinėms mechaninėms apkrovoms, įbrėžimams,klimato sąlygoms, vandeniui,  smūgiams, šarmams, danga.  Galima tonuoti įvairiais atspalviais.

Pritaikymas:
Dažai skirti mažai ir vidutiniškai eksploatuojamoms medinėms ir betoninėms grindims, liunoleumo dangai patalpose ir lauke. Atsparūs drėgmei, todėl tinka ir drėgnoms patalpoms(balkonai, garažai, vonios ir kt.). Taip pat gali būti  naudojami gruntuotų metalinių paviršių  viduje ir išorėje dažymui. 

Rišiklis:
Uretano alkidas

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°):
80,  blizgūs.

Išeiga (vienam sluoksniui):
8 - 12 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva:
Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Beorio purkštuvo antgalio dydis 0,009” - 0,013” arba 0,230 - 0,330 mm

Džiūvimo laikas:
Po 4 - 6val. – nelimpa liečiant. Po 12 - 24val. – galima perdažyti. Po 72val. paviršius sukietėja ir jį galima eksploatuoti. (Kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vaitspiritas. Skiesti iki 10-50% dažų pagal tūrį, vaitspiritu.

Sandėliavimas:
Atsparūs šalčiui.

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. 
Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
45 %

Tankis: 
1,10 kg/l.

Atsparumas drėgnam valymui:
1 klasė, ISO 11998, 200 ciklų, 5 mikronai; ISO 6504-3, 10000 ciklų

Atsparumas chemikalams: 
Atsparūs trumpiems valymams namų apyvokos valikliais.

Pakuotės: 
2,7 L; 9,0 L

Techninių duomenų lapai

Saugos duomenų lapai

Nedažytas paviršius: Pagrindas turi būti sausas, švarus, tvirtas,  neriebaluotas ir neapdulkėjęs. Paviršių nuplaukite šiltu vandeniu, Stipriai užterštam paviršiui naudokite valiklį, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Šviežiai išlietas betonas turi būti galutinai sukietėjęs(min. 1 savaitė). Santykinis betono drėgnumas turi būti mažiau nei 6-7%. Nuo sukietėjusio, sauso betoninio paviršiaus pašalinkite cementinius klijus, silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius, nuvalykite iki tvirto pagrindo. Smėliasraute ar plieniniu šepečiu nušlifuokite susiformavusį blizgų sluoksnį, pašalinkite dulkes. Medinis paviršius turi būti sausas, ne didesnio kaip 18% drėgnio. Betono ir medinių paviršių plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu mišiniu. Nuo metalo paviršiaus nuvalykite aliejų,rūdis ar purvą.

Anksčiau dažytas paviršius: Nuvalykite senų dažų likučius, dulkes, rūdis ir purvą. Riebaluotus ir purvinus paviršius nuplaukite valikliu, perplaukite vandeniu ir leiskite nudžiūti. Kad dažai geriau sukibtų su paviršiumi, senus, blizgius paviršius nušlifuokite iki matiškumo, pašalinkite šlifavimo dulkes. Atšokusius arba silpnai su paviršiumi sukibusius senus dažus pašalinkite mechaniškai Metalo paviršius nugruntuokite antikoroziniu „Värn“ gruntu. Medienos ir metalo paviršių nelygumus ir įtrūkimus užglaistykite glaistu, pašlifuokite ir nuvalykite šlifavimo dulkes. Betono nelygumus užpildykite tinkamu betono mišiniu.

Oro ir paviršiaus temperatūra lakuojant turi būti +10-+25 °C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis – 40-80 % (rekomenduojama 65 %). Nepatartina dažyti, kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių arba yra įkaitintas saulės. Dėl per aukštos paviršiaus temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. Esant drėgnam orui ir žemai oro temperatūrai dažų džiūvimo laikas žymiai pailgėja. Prieš dažant kitą sluoksnį, ankstesnis sluoksnis turi būti gerai išdžiūvęs.

GRUNTAVIMAS.
Naujus betoninius paviršius nugruntuokite „Dimension“  dažus atskiestus vaispiritu (30-50% tūrio). Naujus medinius paviršius nugruntuokite „Dimension“  dažus atskiestus vaispiritu (20% tūrio). Naujus metalinius paviršius viduje ir išorėjė nugruntuokite antikoroziniu „Värn“  gruntu.

DAŽYMAS.
Dažai  „Dimension“  paruošti naudoti. Prieš naudojimą reikia kruopščiai išmaišyti. Paviršių denkite 2 neskiestų dažų „Dimension“ sluoksniais. Denkite voleliu, teptuku ar purkštuvu(atskiestus vaispiritu 10% tūrio). Medinių lentų grindis dažykite išilgai lentų. Dėti sunkesnius daiktus ir kloti kilimus ant grindų rekomenduojama tik praėjus 4–6 dienoms po dažymo.

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vaitspiritu. 

Dažytą paviršių plaukite švariu vandeniu, jei reikia, ir neutraliu arba silpnu šarminiu (pH 7–8) plovikliu. Su plovikliu nuplautą paviršių kruopščiai perplaukite švariu vandeniu. Valykite minkštu šepečiu arba kempine. Nenaudokite stiprių šarminių ploviklių ir kietų šepečių.

Atsargiai.Degūs skystis ir garai. Gali sukelti alerginę reakciją. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų uždegimo šaltinių. Nerūkyti. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją.PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu. Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Dirbkite gerai vėdinamoje patalpoje. 

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra ETHYL METHYL KETOXIME. Gali sukelti alerginę reakciją.Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <500 g/l (A/i subkategorija, 500 g/l).

Galima sandėliuoti ir transportuoti prie žemos temperatūros.

 

Parašykite mums!

Atgal