Mästar Grund - dažai

Mästar Grund

  • Gerai sukimba su paviršiumi
  • Lengvai  ir gerai dengia
  • Gerai išsilieja
  • Tinka  medienos  paviršiams
003-mastar-grund_1469001945-c911f5c5d7349767d60bf26adb8512ab.png

Gaminio savybės:
Mästar Grund  yra tiksotropiniai gruntiniai vandeniniai dažai.Pasižymintys  geru dengiamumu,  sukibimu su paviršiumi ir geru išsiliejimu.

Pritaikymas:
Tinka vidaus darbams,  naujiems ar anksčiau dažytiems  durų, baldų, pertvarų, palangių, medžio plaušo plokščių, kartono ir kt.  medienos  paviršiams.  

Rišiklis:
Akrilas.

Blizgumo laipsnis (Gardner,60°):
Matiniai.

Išeiga (vienam sluoksniui):
6-8 m2/l – lygiam paviršiui.

Spalva:
Dažus galima naudoti baltus (A bazė) arba suteikti spalvą (A ir C bazės)RAL, NCS, NOVA 2014 ir kitus spalvynus. Spalvinamo produkto spalva gali šiek tiek skirtis nuo pasirinktos spalvos.  

Darbo įrankiai:
Dažomi teptuku, voleliu ar aukšto spaudimo purkštuvu. Purkštuvo antgalio dydis 0,013” - 0,015” arba 0,330 - 0,380 mm

Džiūvimo laikas:
Po 1 - 2val. – nelimpa liečiant. Po 8 - 12val. – galima perdažyti. (kai oro temperatūra siekia +23 °С, o santykinis oro drėgnumas 50%).

Įrankių valymas ir skiediklis:
Vandeniu. Skiesti iki 10% dažų pagal tūrį.

Sandėliavimas:
Saugokite nuo užšalimo!

Laikymo trukmė:
Sandariai uždarytoje pakuotėje ~2 metai nuo pagaminimo datos, nurodytos ant pakuotes. Sandariai uždarius galima panaudoti ir kitą kartą.

Sausųjų dalelių kiekis pagal tūrį: 
40%

Tankis: 
1,20 kg/l.

Pakuotės: 
1L; 3L.

Techninių duomenų lapai

Nedažytas paviršius:
Nuvalykite dulkes ir purvą. Medinius paviršius gruntuokite Mästar  Grund gruntu. 

Anksčiau dažytas paviršius:
Senus atšokusius dažus ir silpnai sukibusius paviršiaus sluoksnius nuvalykite iki tvirto pagrindo. Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau aliejiniais arba alkidiniais dažais dažytą paviršių pašiurkštinkite švitriniu popieriumi. Pagrindo plyšius ir nelygumus užtaisykite tinkamu glaistu. Nuglaistytą paviršių lygiai nušlifuokite ir nuvalykite nuo jo dulkes. Alkidiniais arba aliejiniais dažais dažytą  paviršių bei anksčiau neapdorotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes nugruntuokite vienu gruntinių dažų Mästar  Grund sluoksniu. Gruntinių dažų sluoksnis pagerina apdailos dažų sukibimą su pagrindu ir sumažina jų sąnaudas. 

Paviršius turi buti sausas ir švarus (medienos drėgnumas ne didesnis nei 20%), oro temperatūra nuo +5 °C iki +28°C, santykinis oro drėgnumas ne didesnis kaip 80%.  Dėl aukštesnės arba žemesnės nei rekomenduojama temperatūros arba skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė. 

Gruntiniai dažai Mästar  Grund  yra paruošti naudoti. Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite. Galutinį sluoksnį dažykite neskiestais dažais. Denkite 1-2 sluoksnius voleliu, teptuku ar purkštuvu. 

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų likučius ir išplaukite vandeniu. 

Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Stengtis neįkvėpti garų. Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Patekus ant odos plauti dideliu vandens kiekiu. 

Nepilkite priemonės į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę bei skystas atliekas utilizuokite pagal šalyje galiojančius įstatymus. Sudėtyje yra 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 247-500-7] & 2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [EC no 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją. Maksimalus LOJ kiekis paruoštuose naudojimui dažuose <130 g/l (A/d subkategorija, 130 g/l).
Saugokite nuo užšalimo!
Parašykite mums!

Atgal